Kjøpsvilkår

Kjøpsbetingelser: Angrerett, bestillinger, leverinsmåte, salgsbetingelser.

Følgende norske lover gjelder: E-Handel loven http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?ltdoc=/all/nl-20030523-035.html forbrukerkjøpsloven: http://www.lovdata.no/all/nl-20020621-034.html Angrerett ved kjøp av varer: http://www.lovdata.no/all/tl-20001221-105-004.html Angreretten forusetter at du senest 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette.

Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til 3 måneder. Produktet sendes tilbake til oss i orginal emballasje, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet. Vi gjør oppmerksom på at uavhentede pakker ikke anses som angrerett. Varene må hentes og skjema må fylles ut for at angreretten skal gjelde.

Personopplysninger: Vi behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser ovenfor deg. I det tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål f.eks å sende deg informasjon og etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det. Vi garanterer at de opplysninger som blir gitt til oss, ikke vil bli videreformidlet til noen. Bildene av våre produkter kan i mindre grad variere fra det fysiske produktet.

Opphavsrett: Alt innhold på våre nettsider er beskyttet etter opphavsrett-, markedsføring-og varemerkelovgivningen, dette tilhører Oss. Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke aviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i hendhold til lov om angrerett.

Opplysninger: Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-trykkfeil i tekst, priser og bilder kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Skulle en vare være utsolgt vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby istedet. - Det er 18 års alders grense for å handle produkter på postordre i Norge. Det kan ta opp til 3-7 dagers leveringstid (eventuelt litt lengere tid ved høytider og ferier) . Går det over tiden vil vi gi deg beskjed.

Levering av produktene skjer på den måten som er angitt på ordrebekreftelsen. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort som mulig, sammen med informasjonen om og eventuelt når levering kan skje. Dine rettigheter ved feil og mangler: Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig, dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Vi anbefaller av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig. Vi vil skriflig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. Forbruker kjøp er blandt annet regulert i forbruker kjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, E-handelsloven og kredittkjøpsloven.

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av E-post og brev.